Is your fireplace ready for the season?        Becoming Priority Customer       
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
  • Google Plus
  • Linkedin
  • Instagram

KO SMO MI I ČIME SE BAVIMO?

"FRIGO MEHANIKA" je porodična firma koja se bavi proizvodnjom i ugradnjom toplotnih pumpi po meri Vašeg objekta.

Zima nas podseća da dolazi. Troškovi grejanja ponovo postaju glavna "noćna mora". Jedno od ekonomski isplativih rešenja je i korišćenje energije zemlje i/ili vazduha za zagrevanje naših domova. Toplotna pumpa je uređaj pomoću koga se toplotna energija iz jedne sredine prenosi u drugu. Za taj prenos toplotne energije troši se određena energija koja je nekoliko puta manja od prenete. Tako se za utrošeni 1kWh električne energije na izlazu dobija ukupno toplotna energija 3 - 4 kWh.

Energija dobijena na ovaj način naziva se geotermalna energija.

Toplotna pumpa je uređaj koji može toplotnu energiju da transportuje iz spoljašnje okoline u zgradu ili iz zgrade u spoljašnju okolinu, takod a se u zimskom periodu koristi za grejanje, a u letnjem periodu za hlađenje prostora.

Toplotna energija iz toplih otpadnih voda može da se pomoću toplotne pumpe vrati i ponovo iskoristi za zagrevanje prostora ili zagrevanje vode. U zavisnosti od sredine iz koje se preuzima toplotna energija i sredine u koju se ona prenosi postoje više tipova toplotnih pumpi.

Najčešća su dva osnovna tipa: vazduh-vazduh i voda-voda kao i njihove kombinacije. Toplotna pumpa koja koristi vodu kao toplotni izvor i vodu kao toplotni ponor uzima energiju iz vode i prenosi je takođe u vodu u drugom prostoru. Kada se kao toplotni izvor koristi podzemna voda koja je cele godine na temperaturi od 10 do 16℃ optimizacijom parametara toplotne pumpe postiže se maksimalni koeficijent korisnog dejstva u toku celog perioda upotrebe. Ovaj tip toplotne pumpe u kombinaciji sa podnim sistemom grejanja i hlađenja daje najpogodnije rezultate.

Toplotna energija može da se uzme iz podzemnih voda koje su na temperaturi od oko 14℃ tokom cele godine. Iz izbušenog bunara voda se vodi u razmenjivač toplote u kome se deo toplote iz podzemne vode prenosi u freon koji tada isparava. Delimično ohlađena voda se vraća se u drugi bunar koji je iste dubine kao i prvi tako da se tokovi podzemnih voda ne remete. Freon koji je sada u gasovitom stanjusabija se kompresorom i tada otpušta latentnu prenetu toplotu i predaje je vodi koja cirkuliše kroz kondenzator i podni sistem cevi u zgradi. Sistem grejanja toplotnim pumpama sastoji se od izvora toplotne energije, same toplotne pumpe i sistema za distribuiranje i čuvanje toplotne energije.

Toplotne pumpe sistem vazduh - voda. Toplotna energija koja se uzima iz okoline (obično, temperature se kreću u intervalu +7℃ do 14℃) ulazi u isparivač pumpe. U cevi se nalazi gas R407c koji preuzima tu energiju. Ovaj gas zadržava svoje stanje čak i na temperaturama ispod nule. Gas zatim ulazi u kompresor i podiže se na viši pritisak što dovodi do značajnog povećanja njegove temperature (uglavnom +90 - 95℃, mada može i više). Unutar zatvorenog sistema izmenjivač toplote vrši predavanje toplote gasa na sistem za grejanje. Zahvaljujući predaji toplotne energije gas se vraća na prvobitnu temperaturu koji se zatim dovodi do ekspanzionog suda i ventila, čime se pritisak vraća u početno stanje. Potom se gas vraća u isparivač gde proces počinje ponovo...

Grejanje
Podno grejanje

Podno grejanje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima fugit nobis, nisi repellat soluta. Quia, optio voluptatum ab repellat.

Zidno grejanje

Zidno grejanje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima fugit nobis, nisi repellat soluta. Quia, optio voluptatum ab repellat.

Podno grejanje

Podno grejanje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima fugit nobis, nisi repellat soluta. Quia, optio voluptatum ab repellat.

Hlađenje
Leti greje, zimi hladi

Leti greje, zimi hladi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima fugit nobis, nisi repellat soluta. Quia, optio voluptatum ab repellat.

Hladjenje hladjenje

Hladjenje hladjenje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima fugit nobis, nisi repellat soluta. Quia, optio voluptatum ab repellat.

Hladjenje hladjenje

Hladjenje hladjenje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima fugit nobis, nisi repellat soluta. Quia, optio voluptatum ab repellat.

ČESTA PITANJA

ČESTA PITANJA

Koje sisteme koristimo za zagrevanje?

Najčešća su dva osnovna tipa: vazduh-vazduh i voda-voda kao i njihove kombinacije.

ČESTA PITANJA

Koje sisteme koristimo za zagrevanje?

Najčešća su dva osnovna tipa: vazduh-vazduh i voda-voda kao i njihove kombinacije.

ČESTA PITANJA

Koje sisteme koristimo za zagrevanje?

Najčešća su dva osnovna tipa: vazduh-vazduh i voda-voda kao i njihove kombinacije.

KONTAKTIRAJTE NAS

frigo mehanika

CALL US

+381 63 446 561

frigo mehanika

WRITE TO US

info@softart.rs

NEWSLETTER

item

din.


-------------------------- DEVELOPER DATA - IGNORE THIS PART -------------------------------------------

getarray(0) { } getstring(0) "" getnopagebool(false) commandarray(1) { [0]=> string(7) "welcome" } sessionarray(4) { ["langid"]=> string(1) "1" ["shoptype"]=> string(3) "b2c" ["warehouseid"]=> string(1) "1" ["viewtype"]=> int(1) } cookiearray(0) { }